inPulse Works Oy toimittaa Fingridin datahubin tietokonversiopalvelun

Fingrid Oyj:n omistama yhtiö Fingrid Datahub Oy on valinnut IT-ratkaisujen asiantuntija- ja ohjelmistoyritys inPulse Works Oy:n toimittamaan Suomen datahubin tietokonversiopalvelun toteutuksen sekä siihen liittyvän tukipalvelun.

Datahub on vuonna 2019 käyttöönotettava sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Datahubin tietokonversiolla tarkoitetaan sähkön vähittäismyynnissä ja -jakelussa käytettävien perus- ja mittaustietojen laadun varmistamista ja niiden lataamista sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden järjestelmistä uuteen datahub-järjestelmään ennen sen käyttöönottoa.

Jotta datahubissa käytettävät tiedot ovat yhdenmukaisia ja oikeassa muodossa, toteutetaan ennen järjestelmän käyttöönottoa tietokonversiopalvelu.  Palvelun avulla varmistetaan varsinaiseen datahub-järjestelmään ladattavien tietojen laatu ja tarjotaan sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolille portaali, jonka kautta he toimittavat lähdetiedot tarkastettaviksi ja edelleen ladattaviksi datahub-järjestelmään. Tietokonversiopalvelu tuottaa tarkastusraportteja, joiden perusteella myyjät ja verkkoyhtiöt korjaavat järjestelmiensä tietoja.

”Hyvistä vaihtoehdoista inPulsen ratkaisu osoittautui kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi, johtuen yrityksen ratkaisujen korkeasta valmiusasteesta ja ketterästä toimintamallista. inPulse Works on vakuuttanut teknologiaosaamisellaan, toimialan tuntemuksellaan ja asiakaslähtöisyydellään. Fingrid on luottavainen siihen, että inPulse Works pystyy toimittamaan erinomaisen tietokonversiopalvelun toimialan käyttöön”, toteaa Fingridin datahub-projektipäällikkö Pasi Aho.

 
Tietokonversiopalvelun toteutus käynnistyy välittömästi. Tavoitteena on, että palvelu avataan pilottiyritysten käyttöön syksyn aikana ja koko toimialalle ensi vuoden huhtikuussa.
 

inPulse Works Oy on Solteqin 100 % omistama tytäryhtiö, jonka hankinnasta Solteq antoi pörssitiedotteen 12.6.2017. Yrityskauppa noudattaa Solteqin tämän vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa antamaa strategiatarkennusta. Sen mukaisesti yritys laajentaa toimintaansa toimialoille, joiden perusfundamentteja digitaalinen murros ravistelee.

 

Lisätiedot:

Juha Rokkanen, CEO, inPulse Works Oy,
Executive Vice President, Digital Services, Solteq Oyj, 0400 560 977, juha.rokkanen@inpulse.fi

Pasi Aho, Datahub-hankkeen projektipäällikkö, Fingrid Datahub Oy, 030 395 5151, pasi.aho@fingrid.fi

Fredrik Södö, Erikoisasiantuntija tietokonversiotyö, Fingrid Datahub Oy, 030 395 5262, fredrik.sodo@fingrid.fi
 

Fingrid lyhyesti
Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Siirrämme sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille. Huolehdimme sähkönsiirron ulkomaanyhteyksistä. Edistämme sähkömarkkinoiden toimintaa pitämällä siirtoyhteydet sopivina eri maiden välillä. Konserni käsittää emoyhtiö Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Finextra Oy:n ja Fingrid Datahub Oy:n. Osakkuusyrityksiä ovat eSett Oy (omistus 33,3 %)  ja Nord Pool AS (omistus 18,8 %). www.fingrid.fi

Solteq lyhyesti
Solteq on pohjoismainen digitaaliseen asiakaskohtaamiseen erikoistunut IT- ja ohjelmistotalo. Tarjoamme saman katon alta kokonaisratkaisut niin liiketoiminnan tehostamiseen digitalisoinnin keinoin kuin monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka, toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Kolmessa maassa työskentelevien yli 500 asiantuntijan voimin yritys toteuttaa ratkaisuja Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan. Vuonna 2016 Solteqin liikevaihto oli 63 miljoona euroa. www.solteq.com

inPulse Works lyhyesti
inPulse Works Oy on 2010 perustettu, vakaasti kasvava sähköisen asioinnin ja IT-ratkaisujen asiantuntija- ja ohjelmistoyritys. inPulse palvelee valtakunnallisesti Jyväskylän, Kuopion ja Seinäjoen toimipiteistä käsin. Vuonna 2016 inPulsen liikevaihto oli noin 5 miljoona euroa. www.inpulse.fi

 

15.6.2017 sopimuksen allekirjoittivat Fingridin Datahub-projektipäällikkö Pasi Aho ja inPulse Worksin toimitusjohtaja Juha Rokkanen.

15.6.2017 sopimuksen allekirjoittivat Fingridin Datahub-projektipäällikkö Pasi Aho ja inPulse Worksin toimitusjohtaja Juha Rokkanen.

Solteq ostaa inPulse Works Oy:n – toiminta jatkuu ennallaan

Solteq Oyj on ostanut inPulse Works Oy:n. Yrityskaupan myötä Solteq vahvistaa toimialariippumatonta BI- ja analytiikkaosaamistaan sekä laajenee Utilities -toimialalle. Yrityskauppa noudattaa Solteqin tämän vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa antamaa strategiatarkennusta. Sen mukaisesti yritys laajentaa toimintaansa toimialoille, joiden perusfundamentteja digitaalinen murros ravistelee.

inPulse Works Oy jatkaa Solteqin 100 % omistamana tytäryhtiönä, eikä yrityskauppa aiheuta muutoksia päivittäiseen yhteistyöhömme ja liiketoimintaamme. Pidemmällä jänteellä inPulse pystyy osana Solteq –konsernia vastaamaan paremmin kasvaneisiin asiakastarpeisiin. 

– Olemme olleet inPulsella koko ajan innovatiivisesti eteenpäin pyrkiviä ja kasvuhakuisia. Tämän yritysjärjestelyn avulla pääsemme osaksi isomman yrityksen kasvutarinaa heille uudella toimialalla sekä vahvistamaan osaamisellamme BI- ja analytiikkapuolen asiakastarinoita. Uuden kokonaisuuden tarjonnalla pystymme paremmin palvelemaan nykyisiäkin asiakkaitamme, kertoo inPulse Works Oy:n toimitusjohtaja Juha Rokkanen.

inPulse Works Oy:n 60 hengen asiantuntijaorganisaatio palvelee valtakunnallisesti Jyväskylässä, Kuopiossa ja Seinäjoella sijaitsevista toimipisteistä.

Lisätiedot:

Juha Rokkanen, Toimitusjohtaja, inPulse Works Oy, tel. +358 400 560 977, juha.rokkanen@inpulse.fi

Olli Väätäinen, Toimitusjohtaja, Solteq Oyj, tel. +358 50 5578 111, olli.vaatainen@solteq.com

www.solteq.com 


Tiedote luettavissa myös täällä

 

Tammisaaren Energialle inWorks Power -ratkaisu

Tammisaaren Energia on ottanut käyttöön sähkön asiakastiedon hallinnan ja laskutuksen inWorks Power -järjestelmän. Nykypäivän energiamarkkinoille kehitetty ja liiketoiminnan prosesseihin perustuva järjestelmä mahdollistaa aiempaa tehokkaamman asiakaspalvelun. Järjestelmähankkeessa on varauduttu energia-alan kehitykseen, esimerkiksi Datahubiin ja sen myötä tuleviin vaatimuksiin. Tammisaaren Energialla kaukolämpöasiakkaiden palvelu ja laskutus on jo pidempään hallinnoitu inWorksilla. Sähkön tuotealueen käyttöönoton ansiosta yhtiö pystyy yhden järjestelmän kautta keskitetysti palvelemaan asiakkaitaan.

 

Tietovarasto- ja raportointiratkaisulla uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan

Liiketoiminnan johtamiseen ja analysointiin haettiin myös lisää tehokkuutta ottamalla käyttöön kaukolämmön, sähkön myynnin ja siirron sekä asiakastiedon tietovarasto– ja raportointiratkaisu. Toteutus pohjautuu inPulsen tuotteistamaan tietovarastorakenteeseen energiayhtiöille.

- Yhteistyömme aikana inPulse Works on osoittautunut oikeaksi kumppanivalinnaksi meille. inWorks Power -järjestelmän tuotekehityksen aikana yhteistyö on ollut innovatiivista ja tiivistä. Näkemyksemme ja tarpeemme energialiiketoiminnasta ovat siirtyneet osaksi tietojärjestelmän ominaisuuksia. inWorksin käyttöönoton myötä olemme nyt paremmin valmistautuneita energia-alan tuleviin muutoksiin. Esimerkiksi sähkömarkkinoiden luottamuksellisuusvaatimukset huomioiva tietovarasto- ja raportointiratkaisu tuo merkittävää lisäarvoa meille liiketoiminnan johtamiseen ja analysointiin. Ratkaisua on helppo laajentaa kattamaan myös tulevaisuudessa ilmenevät raportointitarpeemme, summaa Tammisaaren Energian toimitusjohtaja Frank Hoverfelt.

Tammisaaren Energia halusi parantaa myös asiakaskokemuksen monipuolisuutta ja kehittää asiakasviestintää. Uudessa Online-palvelussa yhtiön asiakas voi solmia uuden sähkösopimuksen, tarkastella omia yhteys- ja sopimustietojaan, tehdä muuttoilmoituksen sekä seurata energiankulutusta ja laskujaan. Keskeytystiedotuspalvelun avulla asiakkaat saavat tietoa kaukolämmön ja sähkön jakelun keskeytyksistä yhtiön verkkoalueella.

-Tammisaaren Energia on meille merkittävä kumppani. Meitä on alusta lähtien yhdistänyt samanlaiset näkemykset sähkön asiakashallinnan kehityksen suuntaviivoista ja inWorks Power -toteutuksessa olemme loistavasti sparranneet toisiamme, kiittelee inPulse Worksin toimitusjohtaja Juha Rokkanen.

 

Tammisaaren Energia Oy on paikallinen energiayhtiö Läntisellä Uudellamaalla. Yhtiön tavoitteena on olla yksi maan nykyaikaisimmista energiayhtiöistä ja luoda alueelle kilpailuetuja, joita ei ole muualla tarjolla. Tammisaaren Energian liikevaihto vuonna 2016 oli 18 miljoonaa euroa.
www.tammisaarenenergia.fi

inWorks Akatemia koulii tulevaisuuden huippuosaajia

Olemme inPulse Worksissä tehneet energiayhtiöiden kanssa yhteistyötä jo yli kuuden vuoden ajan ja yhteistyön tuloksena on rakentunut sähköisen asioinnin, asiakashallinnan, tiedolla johtamisen ja analytiikan ratkaisuja. Perustimme helmikuussa inWorks Akatemian, jonka yhtenä tavoitteena on varmistaa, että pystymme jatkossa auttamaan asiakkaitamme entistä paremmin muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristö muuttuu erityisesti nyt, kun datahubin käyttöönotto lähestyy ja hubin tuomia mahdollisuuksia aletaan hyödyntää digitaalisissa palveluissa ja asiakkaidemme järjestelmissä olevia tietoja valmistellaan yhteensopiviksi hubin kanssa.
 
Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Se valmistuu vuoden 2019 aikana. Kun kuluttaja siis jatkossa vaihtaa sähkönmyyjää, kaikki siirtoon tarvittava tieto sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön välillä kulkee keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli datahubin kautta. Tällä hetkellä tiedot sijaitsevat eri yhtiöiden järjestelmissä hajautetusti ja vaihto on monivaiheinen prosessi, johon tarvitaan monen eri tahon reagointia.
 
Kodin muutto ja siihen liittyvä sähkönmyyjän vaihto on vain yksi tilanne, jossa tiedonvaihtoa tarvitaan. Jatkossa esimerkiksi jakeluverkkoon liittyvä taseselvitys tehdään datahubissa. Siellä voidaan myös käsitellä ja jalostaa tietoa ja tarjota tulevaisuudessa kuluttajalle täysin uusia palveluja. Me inPulsella näemme datahubin ennen kaikkea mahdollistajana. Kehitämme jatkuvasti ratkaisujamme niin, että ne ovat yhteensopivia tulevan datahubin kanssa ja hyödyntävät hubin mahdollisuuksia niin prosessien tehostamisessa kuin uudenlaisten palveluiden ja tuotteiden tarjoamisessakin.
 
inWorks Akatemiassa on aloittanut kuusi ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden opiskelijaa. Akatemian aikana tulevaisuuden osaajat tutustuvat energiatoimialaan ja datahubiin sekä pääsevät miettimään energia-alan tulevaisuuden ratkaisuja asiantuntijoidemme sparrauksessa.
 
”Hienoa, että olemme saaneet inWorks Akatemiaan mahtavan joukon tulevaisuuden huippuosaajia. On erityisen mielenkiintoista nähdä, miten saamme akatemian aikana koeponnistettua tulevaisuuden ratkaisuja. Nämä ratkaisut pohjautuvat niin datahubiin kuin uusiin teknologioihin, kuten koneoppimiseen. Uskon, että tästä joukosta on vielä paljon iloa ja hyötyä asiakkaillemme tulevina vuosina”, toteaa liiketoimintajohtaja Juuso Kari innostuneesti, sillä hän on ollut mukana ideoimassa ja perustamassa inWorks Akatemiaa.

inWorks Akatemian Timitri, Mika, Toni (takana), Tuukka, Tommi ja Mikko selfiessä henkilöstöjohtaja Minnan kanssa. 

inWorks Akatemian Timitri, Mika, Toni (takana), Tuukka, Tommi ja Mikko selfiessä henkilöstöjohtaja Minnan kanssa. 

Datahub-projektin materiaalipankki löytyy osoitteesta https://www.ediel.fi/datahub

inPulse Works ja Ropo Capital yhteistyöhön

inPulse Works on aloittanut yhteistyön Ropo Capitalin kanssa. Kumppanuuden myötä inPulse Works tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta hankkia laskujen elinkaaripalvelut jatkossa heidän kauttaan. Digitaalinen palvelu sisältää koko laskutusprosessin laskun toimituksesta maksuvalvontaan asti sekä laskujen maksamiseen ja maksuvalvontaan liittyvän asiakaspalvelun. Talouden hallintaan liittyvät uudet palvelut ovat saatavilla muun muassa inWorks-järjestelmää käyttäville kaukolämpö-, maakaasu-, vesi- ja sähkötoimialojen asiakkaille.

Palvelukokonaisuuteen sisältyy laskun toimitus paperi-, sähköposti- tai sähköisenä laskuna sekä maksuvalvonta. Laskut toimitetaan asiakkaille palvelun tilaajan omalla visuaalisella ulkoasulla ja yhteystiedoilla varustettuina. Palvelun käyttökustannukset perustuvat lähetettyjen laskujen määrään. Hintaan sisältyy myös sähköinen arkisto sekä automaattinen muistutus- ja perintäpalvelu.

 - Olemme mielissämme saadessamme inPulsesta innovatiivisen kumppanin, jolla on vankka kokemus asiakaspalveluun liittyvien prosessien digitalisoinnista, kertoo Ropo Capitalin toimitusjohtaja Artti Aurasmaa.

 - Ropo Capitalin kanssa solmittu yhteistyö vastaa hienosti asiakkaittemme tarpeisiin kokonaisvaltaisista palveluista. Kaukolämpö-, maakaasu-, vesi- ja sähköyhtiöt voivat sujuvoittaa toimintaansa ja heidän asiakaspalvelulle jää enemmän aikaa keskittyä saatavien valvonnan sijaan muihin palvelutehtäviin. Kilpailukykyinen palvelun hinnoittelu tuo suoria kustannushyötyjä asiakkaillemme, toteaa inPulsen toimitusjohtaja Juha Rokkanen

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: Vesa Hänninen, 040 5031 369, vesa.hanninen@inpulse.fi
 

Ropo Capital on kotimainen laskun elinkaari- ja rahoituspalveluihin erikoistunut yritys. Kilpailemme markkinoilla teknologisena edelläkävijänä – toimintamallimme pohjautuu digitalisaation etuihin ja vahvaan automaatioon. Yli 8 000 yritystä Suomessa käyttää aktiivisesti palvelujamme. Työllistämme n. 130 talouden ammattilaista ja vuonna 2017 liikevaihtomme ylittää 40 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 mennessä haluamme olla oman alamme markkinajohtaja Suomessa. www.ropocapital.fi

inPulse Works on 2010 perustettu, vakaasti kasvava sähköisen asioinnin ja IT-ratkaisujen asiantuntija- ja ohjelmistoyritys. Tarjoamme innovatiivisia ja kustannustehokkaita IT-ratkaisuja, joilla asiakkaamme automatisoivat liiketoimintaprosessejaan, asiointipalveluitaan sekä liiketoiminnan raportointia ja seurantaa. Työllistämme noin 60 asiantuntijaa ja liikevaihtomme vuonna 2016 oli 4,9 miljoonaa euroa.
 

Lisätietoja:
Juha Rokkanen, inPulse Works Oy, toimitusjohtaja, 0400 560 977, juha.rokkanen@inpulse.fi

Mikko Uotinen, Ropo Capital Oy, asiakkuusjohtaja, 040 500 4339, mikko.uotinen@ropocapital.fi

Naisena ohjelmistoalalla

Nice Code Campin Jyväskylän Agorassa mahdollistivat kuvassa vasemmalla Mirva Pietilä (TE-toimisto), Teija Taskinen (ELY-keskus), Minna Liminka (inPulse Works Oy) ja Johanna Pelkonen (SC5). Kuva: Satu Hovisalmi.

Nice Code Campin Jyväskylän Agorassa mahdollistivat kuvassa vasemmalla Mirva Pietilä (TE-toimisto), Teija Taskinen (ELY-keskus), Minna Liminka (inPulse Works Oy) ja Johanna Pelkonen (SC5). Kuva: Satu Hovisalmi.

Kansainvälisenä naistenpäivänä usea eri taho järjesti naisille tapahtumia, joissa tutustuttiin ohjelmistokehittämisen maailmaan. Yksi niistä oli Nice Code Camp, joka oli korkeakoulutetuille, työttömänä oleville naisille suunnattu koodauspaja. Jyväskylän yliopiston opettaja Antti-Jussi Lakasen johdolla päästiin itse kokeilemaan ja tekemään. ”Sehän oli ihan loogista ja vaikutti kiinnostavalta!” yksi osallistujista sanoi hymyillen.
 
Omassa puheenvuorossani kerroin, että meille ei tule naisilta hakemuksia ohjelmistokehittäjän paikkoihin oikeastaan ollenkaan, mutta meidän BI ja Analytiikka –tiimissä 15 henkilöstä naisia on jopa viisi ja kaikki asiantuntijan tehtävissä. Koko firmassa meitä on 61, joista naisia 11. Yhtään naiskoodaria meillä ei ole.
 
Meidän BI ja Analytiikka –tiimissämme työskentelevät naiset kertoivat, että he tykkäävät työstään, koska se ei ole varsinaisesti koodaamista, vaikka alan opintoja tarvitaankin työssä onnistuakseen. Työ on tiedon keräämistä, sen jalostamista ja visualisointia. Siinä tarvitaan loogista ajattelukykyä ja järjestelmällisyyttä. Oman käden jäljen näkee nopeasti ja on palkitsevaa, kun tietää asiakkaan hyötyvän omasta työstä todella paljon. Jos haluat tietää tekemistämme ratkaisuista enemmän, lue Atrian asiakastarina. Business Intelligence –ala työllistää Suomessa jatkuvasti enemmän ja enemmän, joten uusia asiantuntijoita tarvitaan jatkuvasti.
 
Miesvaltaisella alalla on mukava tehdä töitä, koska ilmapiiri on rento ja mutkaton ja miehet ovat pääsääntöisesti älykkäitä ja fiksuja. Jokainen on asiantuntija omalla osa-alueellaan riippumatta siitä, onko mies vai nainen.
 
Kun olen jutellut alaa opiskelevien nuorten naisten kanssa, heillä tuntuu olevan helposti kuvitelmana se, että täytyisi tietää aiheesta todella paljon, ennen kuin voi sanoa osaavansa. Tätä ongelmaahan miehillä ei yleensä ole… Kannustaisin siis rohkeuteen ja siihen, että omat kyvyt kyllä riittävät, jos halua oppia uutta löytyy. Myönteinen ja rakentava asenne yhdistettynä oppimishaluun ovat ominaisuuksia, joilla pääsee pitkälle.

Minna Liminka
Director, People & Communications

Seuraatko kotisi kaukolämmönkulutusta?

Hyvää Kaukonpäivää 3.3.2017!

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto ja uusista kodeista kolme neljännestä kytketään kaukolämpöön. Valinta tehdään siksi, koska se on helppo lämmitysmuoto; lämmityksen hoitavat energiayhtiön ammattilaiset ja lämmintä vettä on aina käytettävissä.

Omaa lämmönkulutusta on kiinnostavaa seurata ja onneksi se on helppoa, sillä kaukolämpöyhtiöillä on käytössä nettipalvelu, johon kirjautumalla kodin lämmönkulusta pystyy tarkkailemaan vähintään kuukausitasolla ja tiedot saa siirrettyä vaikka exceliin. Kulutuspiikkejä seuraamalla voi vaikuttaa energiankulutukseen ja säästää selvää rahaa. Jos on tarvetta seurata useamman kiinteistön kaukolämmön käyttöä, nekin saa helposti samalle näytölle.

Kaukolämmön toimitusvarmuus on lähes 100 %. Lämmöntoimitus on keskeytyneenä keskimäärin vain 1,5 tuntia vuodessa ja se on vähän! Kaukolämpöyhtiöillä on käytössä näidenkin häiriötilanteiden varalle keskeytysviestintäjärjestelmä, josta koteihin lähtee tieto jakeluhäiriöistä ja myös ennakoiduista keskeytyksistä niin, että katkoksiin pystyy varautumaan etukäteen. Tiedot tulevat kätevästi tekstiviestillä. Joillakin kaukolämpöyhtiöillä on lisäksi käytössä karttapalvelu niin, että nettisivujen kautta voi seurata reaaliajassa jakelukatkoksia. Sieltä saa tietää myös arvioidun päättymisajan.

Näitä käteviä palveluja on käytössä meidän kaukolämpöä tuottavista asiakkaistamme esimerkiksi Jyväskylän Energialla, Lahti Energialla ja Vaasan Sähköllä.

”Kaukolämpö on kuin halaus: tulee läheltä, tuntuu kivalta ja lämmittää taatusti”, sanotaan lampoalahelta.fi-sivulla.

Edellä mainituista asiointipalveluista ja keskeytystiedotuksesta osaa Vesa kertoa lisää. Eli jos kaukolämpöyhtiösi ei vielä tarjoa sinulle mahdollisuutta seurata omaa käyttö- ja kulutustietoja ja saada tietoa häiriöistä kaukolämmön jakelussa, niin lähetäpä heille Vesan tiedot!

Vesa Hänninen
040 503 1369
vesa.hanninen (at) inpulse.fi

Miksi Akseli on Atrian johdolle tärkeä?

Atrian hyvän ruoan ketju ulottuu pellolta pöytään. Se näkyy koko ketjun matkalta, aina alkutuotannosta tehtaiden toimintojen kautta asiakkaalle ja tuotteiden loppukäyttäjälle, eli kuluttajalle asti. Yksi tärkeä osa ketjusta on Atrian omat työntekijät ja heidän hyvinvointinsa. Henkilöstön varaan rakentuu kaikkien toimintojen ja tuotteiden laatu ja sen vuoksi henkilöstö on ratkaisevan tärkeässä roolissa.
 

 

Atrialla on monta Akselia useissa eri tehtävissä. Akseli saattaa pakata tuotteita, leikata lihaa, tehdä sisäistä laskentaa tai vaikka ottaa vastaan tilauksia. Ilman näitä akseleita homma ei toimisi, siksi jokainen Akseli on Atrian johdolle tärkeä.
 
Atrialla on myös yksi muukin Akseli, joka on Atrian johdolle tärkeä, nimittäin tiedolla johtamisen portaali, mikä on nimetty Akseliksi. Sitä käyttää johdon lisäksi päivittäisessä työssään yli 600 atrialaista eri liiketoiminta-alueilta. Akseli mahdollistaa sen, että esimerkiksi alkutuotannossa, tuotannossa, toimitusten hallinnassa, myynnissä- ja markkinoinnissa, sopimusten hallinnassa, taloudessa, sisäisessä laskennassa ja HR:ssä työskentelevät saavat helposti, keneltäkään kysymättä, tietoa, joka on totuudenmukaista ja ajantasaista.
 
”Ennen Akselia exceleillä olisi voinut peittää Nurmon Atrian mäen”, naurahtaa BI-alueen järjestelmäpäällikkö Seppo Rokkanen. Eikä se tieto niissä ollut edes yhdenmukaista, totuuksia oli yhtä monta kuin oli exceliäkin.
 
Akseli on muutakin kuin Atrian henkilöstölle jokapäiväisessä elämässä näkyvä portaali. Se kätkee sisäänsä inPulselaisten rakentaman tietovarastoinnin, jonne tietoja kerätään kymmenistä lähtöjärjestelmistä. Vuoden vaihteessa Akseli päivitettiin 2.0-versioon, mikä tarkoittaa sitä, että myös raudat ja lisenssit nostettiin uudelle tasolle. Toteutuksessa käytettiin SQL Server 2016 –perheen uusimpia välineitä. Uusi ympäristö sisältää lukuisia palvelimia, joissa raportit, tietokannat, kuutiot sekä ETL pyörivät, sekä yli 10 lähtöjärjestelmää, joista tiedot kerätään. Mutta yksittäinen työntekijä näkee portaalista vain sen, mitä hän tarvitsee, siitä Akseli pitää huolen. Jatkossa Akselista tulee Power BI:llä entistä visuaalisempi.
 
Atrialaisille se, että ruoka ilmestyy suomalaisten pöytään sujuvasti ja normaalisti, on monen ammattiryhmän yhteistyötä, jota tehdään fiksusti, rehellisesti, yhdessä ja iloisesti. Samalla tavalla yhteistyössä on Akseliakin vuosien varrella rakennettu, sillä se otetiin käyttöön jo vuonna 2008. ”Akselin rooli faktatietoon perustuvassa liiketoiminnan johtamisessa on enemmän kuin tärkeä”, toteaa tietohallintojohtaja Jukka Mäntykivi.
 
Viimeisintä uudistusta, eli Akselin ympäristön vaihtamista, mikä käsitti liki kymmenen SQL Server tietokanta- ja analyysipalvelinta, atrialaiset ja inPulselaiset tekivät tiiviissä yhteistyössä. ”Tämä porukka on toisilleen tuttu jo useamman vuoden ajalta ja sen vuoksi tuntuikin, että projekti oli yhteinen ja jokaisella oli oma roolinsa sen onnistumiseksi”, sanoo inPulsen projektipäällikkö Juha Salonen.
 
Helposti ajatellaan, että IT-projekteissa on vastakkain asiakas ja toimittaja, eli kaksi eri joukkuetta. Mutta paras lopputulos syntyy silloin, kun pelataan samassa joukkueessa, sillä onhan maali molemmille yhteinen.

 

Atria Oyj on kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan yritys. Yhtiön menestys rakentuu kolmen kivijalan varaan: ihmisten, ruoan ja perinteiden. Atria-konserni on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella. Sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1 352 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 4 315 henkilöä. Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa.

Laadukkaampia toimituksia ja parempia asiakaskohtaamisia

Olemme reilun kuuden vuoden aikana kohdanneet yli 80 asiakasta, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyössä yli 150 projektia. Tässä kohdassa kasvuamme haluamme erityisesti panostaa laadukkaampiin toimituksiin ja parempiin asiakaskohtaamisiin. Osaltaan näitä painopisteitä tulee vahvistamaan kaksi uutta henkilöä, joista toinen onkin useille asiakkaillemme tuttu.
 
Jari Kokkonen siirtyi lokakuussa uusiin haasteisiin, mutta palaa maaliskuun puolessa välissä takaisin meille asiakkuus- ja myyntijohtajaksi. Toimitusjohtaja Juha Rokkanen on Jarin takaisintuloon hyvin tyytyväinen: ”On hyvä saada Jari takaisin inPulsen palvelukseen vahvistamaan myyntiämme ja asiakasrajapinnan hoitamista. Jari on osoittanut vahvaa ammattitaitoa ja saanut asiakkaidemme kunnioituksen, joten olen tyytyväinen saadessani toivottaa hänet tervetulleeksi.”
 
Maaliskuun alussa meillä aloittaa Mikko Räsänen projekteista ja laadusta vastaavana johtajana. Hän tulee vetämään projekteja, vastaamaan yhtiötason projektisalkunhallinnasta, kehittämään projektimenetelmiä ja laatua sekä vastaamaan nimetyistä asiakkuuksista. Hän tulee meille Tiedolta, jossa on vastannut sähkön myynnin ratkaisuja tuottavan yksikön liiketoiminnasta ja tuoteportfoliosta. Hänen energiapuolen toimialaosaamisensa on vahvaa ja hänellä on pitkän linjan kokemus laadukkaan tekemisen kehittämisestä. ”Minusta on hienoa tulla tekemään oikean kokoiseen yritykseen sellaisia asioita, jotka ovat aina olleet sydäntäni lähellä. Minulle annettu tontti on kokonaisuudessaan juuri sitä mitä olen halunnut ja haluan ehdottomasti jatkossakin tehdä”, Mikko toteaa.

”Kuollut” data hyötykäyttöön

inPulse Worksin ja Microsoftin yhteinen Terveydenhuolloin datan moderni hyödyntäminen –webinaari keräsi terveydenhuoltoalalla toimivia kuulemaan, miten datan järkevällä hyödyntämisellä voidaan helpottaa henkilöstön asiakastyötä, tarjota asiakkaille monipuolisempia palveluita ja toimia samalla kustannustehokkaasti. Erittäin hyvältä kuulostava yhtälö, mikä ei ole edes vaikea toteuttaa.
 
Ennen käytännön esimerkkiä pureuduimme tulevaisuuden näkymiin ja myös siihen, asettaako Sote-uudistus datan hyödyntämiselle uusia haasteita.

Hanna Nikkilä, joka johtaa terveydenhuollon liiketoimintaa Microsoftilla, totesi, että teknologisessa mielessä hänen unelmakuvansa on se, että jokaisesta saataisiin 360-kuva niin, että koko elämän historia olisi saatavilla ja data hyödynnettävissä. Ja että sitä dataa saataisiin koko ajan lisää antureiden avulla, joita ihmiset voisivat pitää ihan arjen keskellä. Tekoäly tarkastelisi siis jatkuvasti olotilaa ja analytiikan avulla pystyttäisiin tarttumaan poikkeamiin ja siten parantamaan ihmisen hyvinvointia. Hanna Nikkilä kertoi, että ensimmäisiä kokeiluja on jo tehty, sillä vanhusten kotona olemista on mallinnettu ja pyritty siten näkemään tulevia ongelmia ja ehkäisemään niitä. 

”Terveydenhuollon IT-maailmaa parjataan paljon, mutta Suomessa ollaan kuitenkin hyvin edistyksellisiä. Potilasjärjestelmä on ollut 100%:sti sähköinen perusterveydenhuollossa jo vuodesta 1995 ja erikoissairaanhoidossa vuodesta 2005”, kertoi Kimmo Kääriä Salivirta & Partnersilta.
 
Sote-uudistus asettaa valtavat vaatimukset datan hyödyntämiselle. Tällä hetkellä suurimpana haasteena on datan laatu ja käyttökelpoisuus, joka liittyy kirjauskulttuuriin, sillä tietoa voidaan hyödyntää täydellisesti vasta modernien järjestelmien kautta tulevaisuudessa ja se ei välttämättä kiinnosta yksittäistä kliinikkoa, joka ei kirjaamastaan tiedosta tällä hetkellä hyödy. Tulevaisuudessa Big Dataa tullaan kuitenkin hyödyntämään entistä enemmän ja teknologia tulee korvaamaan 80% siitä, mitä lääkärin työ tällä hetkellä on. 

Webinaarin case-esimerkkinä oli Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen Laatupankki. Ajatus laatupankista syntyi vuonna 2014, kun kehittäjälääkäri Aapo Tahkola Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksesta tapasi inPulsen asiantuntijat saman pöydän äärellä. Aapo kertoi, että siihen mennessä JYTEllä oli mitattu ainoastaan ”oven käyntiä”, potilaskäyntien määrää ja jonotilannetta. Häntä olisi kiinnostanut päästä tarkastelemaan myös keskeisiä terveydellisiä asioita, kuten suurten kansansairauksien hoitotasapainoa ja seurantakattavuutta. JYTE, kuten muukin suomalainen avoterveydenhuolto, oli istunut suuren datamassan päällä vuosikausia tekemättä sille mitään. Resurssit kun eivät saisi kulua mittaamisen toteuttamiseen, vaan tieto pitäisi saada mahdollisimman automaattisesti.
 
inPulse Worksin liiketoimintajohtaja Hanna Ikkalalle tilanne oli tuttu. Usein tietoa on paljon saatavilla, mutta se on vaikeasti hyödynnettävissä. Se on siiloutunut eri paikkoihin ja sitä ei käytetä mihinkään, eli se on kuollutta. Sitä haluttaisiin toki hyödyntää, mutta ei tiedetä, miten. JYTEn projektissa data kerättiin tietovarastoon, paremmin raportoitavaan muotoon.
 
”Laatupankki on ollut käytössä suurimman osan vuotta 2016. Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät siihen oman nettiselaimen kautta. Tietoa voidaan tarkastella hyvin laajasti. Hoitotasapainoa ja seurantakattavuutta voidaan seurata koko alueella tai jopa yksittäisen lääkärin omassa väestössä. Tarvittaessa anonymisoidusta raportista päästään aina potilastasolle saakka ja kutsukäytännöt ovat mahdollisia”, listasi Aapo Tahkola. ”Kliinikoiden osallistuminen suunnitteluun aivan ensimetreiltä saakka auttoi varmistamaan, että Laatupankin data on terveydenhuollon ammattilaisten kannalta kiinnostavaa ja relevanttia.”
 
”JYTEn Laatupankki on siis hyvä esimerkki siitä, kuinka kuolleesta datasta siirryttiin aktiiviseen laadun mittaamiseen”, toteaa Hanna Ikkala.

 

Lisätietoja:
 
Hanna Ikkala
johtaja, BI & Analytiikka
inPulse Works
044 480 6619
hanna.ikkala@inpulse.fi

Terveydenhuollon datan moderni hyödyntäminen -webinaari pe 27.1.

Perjantai 27.1. klo 13-14.30
Järjestäjä: inPulse Works ja Microsoft Oy

Terveydenhuollon trendinä ja sote-uudistuksen tavoitteena on mm. ennaltaehkäistä sairauksia, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta kohtuullisin kustannuksin. Kerromme sinulle käytännön esimerkein kuinka sosiaali- ja terveydenhuollossa teknologiaa ja dataa hyödyntämällä on mahdollista helpottaa työntekijöiden asiakastyötä, tarjota monipuolisempia palveluita asiakkaille ja samalla saavuttaa kustannushyötyjä.
 

Puheenvuorot:

Datalla ja teknologialla parempaa hyvinvointia
Hanna Nikkilä, johtaja, terveydenhuolto, Microsoft Oy

Tiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa: käytännön esimerkkejä terveyspalvelutuottajilta, sote-uudistuksen vaikutukset ja tulevaisuuden mahdollisuudet
Kimmo Kääriä, johtava konsultti, Salivirta & Partners

’Kuolleesta’ datasta aktiiviseen laadun mittaamiseen, case JYTE
Aapo Tahkola, kehittäjälääkäri, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Edistyksellinen analytiikka ja raportoinnin hyödyntäminen
Hanna Ikkala, johtaja, BI & Analytiikka, inPulse Works
 

Hyödynnä tilaisuus ja ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin sähköpostitse jutta.kainua@inpulse.fi viimeistään maanantaina 23.1.
Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille.

Lämpimästi tervetuloa! 


Hanna Ikkala
Johtaja, BI & Analytiikka
inPulse Works

044 480 6619
hanna.ikkala@inpulse.fi
www.inpulse.fi

Microsoft Partner.png

Iloista joulun aikaa!

Toivotamme kaikille hyvää joulua, intoa ja menestystä vuodelle 2017!

Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme kuluneena vuonna.

Tänäkin jouluna tukikohteenamme on Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys Sylva ry.
Kohdistamme lahjoituksen yhdistyksen vertaistukitoimintaan, tällä tavoin haluamme auttaa syöpään sairastuneita lapsia ja heidän perheitä arjessaan. 

Kiky: Asiantuntijan tehokkuus ei kasva työtuntimäärää lisäämällä

Henkilöstöjohtaja Minna Liminka:

Vaikka asiantuntija viettäisi työpaikalla 7,5 tuntia vuorokaudessa, todellisuudessa hän on työnantajan käytettävissä enemmän. Hän miettii ratkaisuja lenkillä, hän miettii niitä aamulla suihkussa. Asiantuntijan aivoja ei voi laittaa työasioiden osalta off-asentoon silloin, kun 7,5 tunnin työpäivä tulee täyteen. Asiantuntijatyö on luovaa työtä, joten tehdään luovasti. Se ei ole luovaa työtä, jota tehdään mekaanisesti.
 

Me inPulsella käymme jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstön kanssa siitä, miten hyvä tasapaino säilyisi työn ja vapaa-ajan välillä. Asiantuntijan tehokkuus ei kasva, jos työaikaa pidennetään kuusi minuuttia vuorokaudessa. Tehokkuus kasvaa, jos työ on sellaista, jonka suhteen itsellä on vapautta, vastuuta ja valtaa ja sitä voi tehdä hyvässä porukassa.
 

Uudessa Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa pyydetään sopimaan paikallisesti Kilpailukykysopimukseen perustuva työajan pidennys, joka on 24 tuntia vuodessa. Keskusteluni luottamusvaltuutetun kanssa meni suurin piirtein niin, että hän sanoi, että henkilöstö ei kyllä tuota työajan pidennystä kannata. Sanoin, että olen samaa mieltä ja esitän asian johtoryhmälle niin, että työajan pidennykseen ei lähdetä. Johtoryhmässä käytiin noin kahden minuutin keskustelu aiheesta ja päätös kerrottiin henkilöstöinfossa jo 15.9.2016.

Henkilöstöjohtaja Minna Limingan ja luottamusvaltuutettu Timo Pitkäsen ei tarvinnut tästä asiasta laittaa neuvotteluja pystyyn.

Henkilöstöjohtaja Minna Limingan ja luottamusvaltuutettu Timo Pitkäsen ei tarvinnut tästä asiasta laittaa neuvotteluja pystyyn.

Korpelan Voimalla tietovarasto- ja raportointiratkaisu lisää tehokkuutta liiketoimintaan

Korpelan Voima on ottanut käyttöönsä energian mittaustiedon sekä asiakastiedon analysointia ja raportointia varten tietovarasto– ja raportointiratkaisun, jonka toteutus pohjautuu inPulsen tuotteistamaan tietovarastorakenteeseen energiayhtiöille. Ratkaisulla Korpelan Voima haki joustavia ja tehokkaita työkaluja liiketoimintatiedon uudenlaiseen analysointiin ja raportointiin. Toteutus on vastannut hyvin konsernin odotuksia.

Tietovarastoa käytetään Korpelan Voiman keskeisten tietojen hyödyntämisen tehostamiseen. Automaattiset vakioraportit vapauttavat asiantuntijoiden työaikaa tiedon ja tunnuslukujen hyödyntämiseen niiden kokoamisen sijasta. Monipuoliset OLAP-analysointivälineet mahdollistavat vapaamuotoisen raportoinnin lähes reaaliaikaisesti. Myös erilaisten näkökulmien ja vertailujen käyttäminen tiedon tarkastelussa on helppoa.

Toimitus eteni rivakasti: käyttöönottoprojekti aloitettiin helmikuussa ja tuotantokäyttöön siirryttiin kesäkuussa. Projekti eteni sovitussa aikataulussa ja yhteistyö toimi hyvin Korpelan Voiman ja inPulsen välillä.

Ratkaisua on helppo laajentaa kattamaan myös tulevaisuudessa ilmenevät raportointi- ja analysointitarpeet. Aktiivisen käytön ja ratkaisusta saatujen hyötyjen seurauksena Korpelan Voima onkin kiinnostunut myös jatkokehityksestä.

Korpelan Voima on Keski-Pohjanmaalla toimiva kuntayhtymä, jonka yhtiöitä ovat Korpelan Energia Oy, Verkko Korpela Oy ja Lämpö Korpela Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 24 miljoonaa euroa.

Kaukolämpötoimijat tiivistävät yhteistyötään lämmitysmarkkinoilla

Kaukolämpöalan toimijat ovat perustaneet kaukolämmölle valtakunnallisen yhdistyksen Palveleva kaukolämpö FinDHC ry (Finnish District Heating and Cooling).  inPulsen toimitusjohtaja Juha Rokkanen valittiin mukaan yhdistyksen hallitukseen.

- Yhdistys kokoaa Suomen kaukolämpöyhtiöt ja muut alan toimijat yhteen. Koen tärkeäksi, että voimme myös tätä kautta vaikuttaa ja tukea asiakkaidemme omaa liiketoimintaa”, Rokkanen toteaa.

- On tärkeää, että asiakkaiden päätökset perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon heille parhaiten soveltuvasta lämmitysjärjestelmästä”, sanoo yhdistyksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Matti Laukkanen Hyvinkään Lämpövoima Oy:stä.

Suomessa kaukolämmön markkinaosuus on tällä hetkellä noin 50 prosenttia ja uudisrakentamisessa yli 60 prosenttia. Suomi lukeutuu kansainvälisesti kaukolämpötoimialan edelläkävijöihin.

- Alalta on kuitenkin puuttunut valtakunnallinen taho, joka huolehtisi pitkäjännitteisesti kaukolämmön imagon kehittämisestä, markkinoinnista ja viennin edistämisestä”, sanoo Imatran Lämmön toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka, joka valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin Vainikan ja Rokkasen lisäksi Anna-Stiina Boström Vexve Oy:stä, Ari-Matti Mattila Kauhavan Kaukolämpö Oy:stä, Ilkka Reko Vantaan Energia Oy:stä, Janne Alpua Haapajärven Lämpö Oy:stä, Matti Laukkanen Hyvinkään Lämpövoima Oy:stä, Pasi Muurinen Tampereen Sähkölaitos Oy:stä ja Reima Lassila Kuopion Energia Oy:stä.

Energiateollisuus ry hoitaa edelleen kaukolämpöalan edunvalvonnan. Palveleva kaukolämpö FinDHC ry toimii tiiviissä yhteistyössä Energiateollisuus ry:n kanssa.


Lehdistötiedote 5.10.2016

 

Palveleva kaukolämpö FinDHC ry:n perustamiskirjan allekirjoittajia tiistaina 4.10. Hyvinkäällä. Kuvaaja: Paula Lehto.

Palveleva kaukolämpö FinDHC ry:n perustamiskirjan allekirjoittajia tiistaina 4.10. Hyvinkäällä. Kuvaaja: Paula Lehto.

Suomen Voimatieto valitsi inPulsen tietovarasto- ja raportointiratkaisun toimittajaksi

Suomen Voimatieto Oy on tilannut sähkön myynnin, sähkön siirron ja kaukolämmön tietovarasto– ja raportointiratkaisun, jonka toteutus pohjautuu inPulsen tuotteistamaan tietovarastorakenteeseen energiayhtiöille. Ratkaisu tullaan ottamaan käyttöön Suomen Voimatiedon kahdelle osakasyhtiölle, Etelä-Savon Energia Oy:lle ja Naantalin Energia Oy:lle. It-hanke tuo merkittävää lisäarvoa yhtiöiden liiketoiminnan johtamiseen ja analysointiin.

Tietovarastoon tuodaan ja keskitetään liiketoimintatietoja useista järjestelmistä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi yhtiöiden raportointi- ja analysointitarpeita varten. Toteutuksen lähtökohtana on mahdollistaa tietojen vapaa saatavuus koko organisaation käyttöön sekä itsepalveluraportoinnin helppo käyttöönotto.

Ratkaisu on asiakasystävällinen ja käytännöllinen, sillä erillisiä käyttäjälisenssejä ei tarvita. Tietovaraston lisäksi toteutetaan sähkön siirron, sähkön myynnin ja kaukolämmön kuutiot, joita voidaan käyttää suoraan analysoinnin ja raportoinnin tietolähteinä. Ratkaisun tärkeimpiä suunnitteluperiaatteita ovat avoimuus, luottamuksellisuus, skaalautuvuus sekä helppo ylläpidettävyys. Sähkömarkkinoiden luottamuksellisuusvaatimukset huomioivaa ratkaisua on helppo laajentaa kattamaan myös tulevaisuudessa ilmenevät raportointi- ja analysointitarpeet.

Ratkaisun ympäristöksi valittiin Microsoft Azuren pilvipalvelu, jota on helppo skaalata datamäärän kasvaessa suuremmaksi. Toteutuksessa käytetään uusinta teknologiaa: ratkaisun alustana toimii Microsoftin SQL Server 2016.

inPulse toteutti Suomen Voimatiedolle vertailun MS Power BI, Qlik View ja Tableau –raportointialustojen kesken. Vertailun jälkeen Suomen Voimatieto päätyi Microsoftin tuoteperheeseen, koska se tarjoaa monipuolisimmat hyödyt osakasyhtiöille. SQL Server 2016 Enterprise –lisenssi kattaa koko toimituksen eli tietovaraston, kuutiot, perinteiset sivutettavat SSRS-raportit, interaktiiviset visuaaliset Power BI –raportit sekä myös älypuhelimella ja tabletilla toimivat Mobiili BI-raportit.

Kuva: SQL Server 2016 Enterprise tarjoaa monipuoliset raportit yhdistettynä keskitettyyn raportointiportaaliin.

Kuva: SQL Server 2016 Enterprise tarjoaa monipuoliset raportit yhdistettynä keskitettyyn raportointiportaaliin.

Suomen Voimatieto Oy on kahdeksan paikallisen energiayhtiön omistama tietohallintopalveluita osakkailleen tuottava yritys. Suomen Voimatieto Oy:n omistavat Etelä-Savon Energia Oy, Imatran Seudun Sähkö Oy, Kuoreveden Sähkö Oy, Naantalin Energia Oy, Nurmijärven Sähkö Oy, Parikkalan valo Oy, Outokummun Energia Oy ja Äänekosken Energia Oy.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Hanna Ikkala, hanna.ikkala@inpulse.fi, 044 480 6619

Hyvää kesää!

Näin kesälomakauden keskellä me inPulselaiset haluamme kiittää teitä kaikkia asiakkaitamme ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Alkuvuoden aikana olemme lukuisien asiakastoimeksiantojen rinnalla jatkaneet tuotteidemme kehitystä yhdessä kanssanne.

Itselläni on nyt takana runsaat kaksi kuukautta toimitusjohtajana inPulsella. Olen saanut tavata useita asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme sekä saanut paljon hyvää ja arvokasta palautetta toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Keskusteluissa on kiitelty osaamistamme ja innovatiivisuuttamme. Asiakaslähtöistä asennettamme arvostetaan ja sitä on toivottu näkyvämmäksi, joten tulemme jatkossa panostamaan tuotteidemme kehittämisen ohella vahvasti asiakaspalveluun ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Toivotan kaikille oikein aurinkoista kesää.

Palvelemme kesäaikana normaalisti lomat huomioiden.

Terveisin
Juha Rokkanen
CEO

Juuan Kaukolämmölle inWorks Heat

Juuan Kaukolämpö Oy on ottanut käyttöön kaukolämmön asiakastiedon hallinnan ja laskutuksen inWorks Heat –järjestelmän. Juuan kunta yhtiöitti kaukolämpötoimintansa 2016 vuoden alussa ja sen seurauksena osakeyhtiölle syntyi tarve hankkia nykyaikainen järjestelmä asiakkuuksien ja laskutuksen hoitamiseen.

- Nyt käyttöönotettu inWorks-ratkaisu tehostaa laskutustamme huomattavasti sekä parantaa asiakaspalveluamme muun muassa kaukolämmön kulutusraporttien osalta. Aiemmin laskutuksemme hoidettiin Excel-pohjaisten laskelmien perusteella. Myös asiakkuudenhallinta helpottuu, koska tarvittavat tiedot löytyvät kätevästi inWorksista. Lisäksi selainpohjainen järjestelmä tuo joustavuutta työskentelyymme, kun tarvittaviin tietoihin pääsee käsiksi muuallakin kuin oman työpöydän äärellä, toteaa toimitusjohtaja Paavo Parviainen.