Inergia kehittää sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon asiakaspalvelua

Inergia Oy ja inPulse Works Oy ovat tehneet sopimuksen asiakastiedon hallinta- ja laskutusjärjestelmän toimittamisesta Inergialle sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon liiketoiminnan tarpeisiin. Nykyaikaisen energialiiketoiminnan prosesseihin perustuvan inWorks-järjestelmän avulla Inergia yhdenmukaistaa ja kehittää asiakaspalveluaan ja toimintojaan. Käyttöönotettava it-ratkaisu tukee yhtiön eri tuotealueiden toimintojen yhdistämistä huomioiden samalla lainsäädännön ja markkinoiden vaatimukset sekä tulevat muutokset. Hankkeessa käyttöönotetaan myös energian- ja vedenjakelun katkoista tiedottava keskeytystiedotuksen ratkaisu.