inWorks Akatemia koulii tulevaisuuden huippuosaajia

Olemme inPulse Worksissä tehneet energiayhtiöiden kanssa yhteistyötä jo yli kuuden vuoden ajan ja yhteistyön tuloksena on rakentunut sähköisen asioinnin, asiakashallinnan, tiedolla johtamisen ja analytiikan ratkaisuja. Perustimme helmikuussa inWorks Akatemian, jonka yhtenä tavoitteena on varmistaa, että pystymme jatkossa auttamaan asiakkaitamme entistä paremmin muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristö muuttuu erityisesti nyt, kun datahubin käyttöönotto lähestyy ja hubin tuomia mahdollisuuksia aletaan hyödyntää digitaalisissa palveluissa ja asiakkaidemme järjestelmissä olevia tietoja valmistellaan yhteensopiviksi hubin kanssa.
 
Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Se valmistuu vuoden 2019 aikana. Kun kuluttaja siis jatkossa vaihtaa sähkönmyyjää, kaikki siirtoon tarvittava tieto sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön välillä kulkee keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli datahubin kautta. Tällä hetkellä tiedot sijaitsevat eri yhtiöiden järjestelmissä hajautetusti ja vaihto on monivaiheinen prosessi, johon tarvitaan monen eri tahon reagointia.
 
Kodin muutto ja siihen liittyvä sähkönmyyjän vaihto on vain yksi tilanne, jossa tiedonvaihtoa tarvitaan. Jatkossa esimerkiksi jakeluverkkoon liittyvä taseselvitys tehdään datahubissa. Siellä voidaan myös käsitellä ja jalostaa tietoa ja tarjota tulevaisuudessa kuluttajalle täysin uusia palveluja. Me inPulsella näemme datahubin ennen kaikkea mahdollistajana. Kehitämme jatkuvasti ratkaisujamme niin, että ne ovat yhteensopivia tulevan datahubin kanssa ja hyödyntävät hubin mahdollisuuksia niin prosessien tehostamisessa kuin uudenlaisten palveluiden ja tuotteiden tarjoamisessakin.
 
inWorks Akatemiassa on aloittanut kuusi ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden opiskelijaa. Akatemian aikana tulevaisuuden osaajat tutustuvat energiatoimialaan ja datahubiin sekä pääsevät miettimään energia-alan tulevaisuuden ratkaisuja asiantuntijoidemme sparrauksessa.
 
”Hienoa, että olemme saaneet inWorks Akatemiaan mahtavan joukon tulevaisuuden huippuosaajia. On erityisen mielenkiintoista nähdä, miten saamme akatemian aikana koeponnistettua tulevaisuuden ratkaisuja. Nämä ratkaisut pohjautuvat niin datahubiin kuin uusiin teknologioihin, kuten koneoppimiseen. Uskon, että tästä joukosta on vielä paljon iloa ja hyötyä asiakkaillemme tulevina vuosina”, toteaa liiketoimintajohtaja Juuso Kari innostuneesti, sillä hän on ollut mukana ideoimassa ja perustamassa inWorks Akatemiaa.

inWorks Akatemian Timitri, Mika, Toni (takana), Tuukka, Tommi ja Mikko selfiessä henkilöstöjohtaja Minnan kanssa. 

inWorks Akatemian Timitri, Mika, Toni (takana), Tuukka, Tommi ja Mikko selfiessä henkilöstöjohtaja Minnan kanssa. 

Datahub-projektin materiaalipankki löytyy osoitteesta https://www.ediel.fi/datahub