Kiky: Asiantuntijan tehokkuus ei kasva työtuntimäärää lisäämällä

Henkilöstöjohtaja Minna Liminka:

Vaikka asiantuntija viettäisi työpaikalla 7,5 tuntia vuorokaudessa, todellisuudessa hän on työnantajan käytettävissä enemmän. Hän miettii ratkaisuja lenkillä, hän miettii niitä aamulla suihkussa. Asiantuntijan aivoja ei voi laittaa työasioiden osalta off-asentoon silloin, kun 7,5 tunnin työpäivä tulee täyteen. Asiantuntijatyö on luovaa työtä, joten tehdään luovasti. Se ei ole luovaa työtä, jota tehdään mekaanisesti.
 

Me inPulsella käymme jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstön kanssa siitä, miten hyvä tasapaino säilyisi työn ja vapaa-ajan välillä. Asiantuntijan tehokkuus ei kasva, jos työaikaa pidennetään kuusi minuuttia vuorokaudessa. Tehokkuus kasvaa, jos työ on sellaista, jonka suhteen itsellä on vapautta, vastuuta ja valtaa ja sitä voi tehdä hyvässä porukassa.
 

Uudessa Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa pyydetään sopimaan paikallisesti Kilpailukykysopimukseen perustuva työajan pidennys, joka on 24 tuntia vuodessa. Keskusteluni luottamusvaltuutetun kanssa meni suurin piirtein niin, että hän sanoi, että henkilöstö ei kyllä tuota työajan pidennystä kannata. Sanoin, että olen samaa mieltä ja esitän asian johtoryhmälle niin, että työajan pidennykseen ei lähdetä. Johtoryhmässä käytiin noin kahden minuutin keskustelu aiheesta ja päätös kerrottiin henkilöstöinfossa jo 15.9.2016.

Henkilöstöjohtaja Minna Limingan ja luottamusvaltuutettu Timo Pitkäsen ei tarvinnut tästä asiasta laittaa neuvotteluja pystyyn.

Henkilöstöjohtaja Minna Limingan ja luottamusvaltuutettu Timo Pitkäsen ei tarvinnut tästä asiasta laittaa neuvotteluja pystyyn.