Mäntsälän Vesi Oy:lle inWorks Water moniyhtiöympäristöön

Mäntsälän Vesi Oy:lle on käynnistynyt inWorks Water -järjestelmän toimitus moniyhtiöympäristöön. Vesihuollon asiakashallinnan prosessit eli asiakas-, sopimus- ja mittaustiedot sekä laskutus ja raportointi hoidetaan jatkossa selainkäyttöisellä inWorks-käyttöliittymällä neljässä vesihuoltolaitoksessa. 

Moniyhtiömuotoinen it-hanke mahdollistaa asiakaspalvelun ja laskutuksen työtehtävien tekemisen entistä tehokkaammin ja sujuvammin myös eri toimipisteissä. Hankkeessa otetaan käyttöön myös vedenjakelun keskeytystiedottamisen ratkaisu ja Online-palvelu. It-hankkeessa ovat mukana Mäntsälän Vesi Oy, Pornaisten ja Pukkilan kuntien vesihuoltolaitokset sekä vesiosuuskunta Suoni.