Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – Step Oy:lle tietovarastoratkaisu

STEP on ottanut käyttöön tietovarastoratkaisun, jonne kerätään tietoja kumppaneiden tuotantolaitosten automaatiojärjestelmistä. STEP on kasvava energiapalvelujen toimittaja ja kumppani kotimaisille teollisuusasiakkaille. STEP tarjoaa kumppaneilleen pitkäaikaisia ja räätälöityjä kokonaisvaltaisia ratkaisuja kilpailukykyisesti ja kustannustehokkaasti asiakkaan strategiaa tukien. Kumppaneidensa strategiaa tukeakseen STEP toteutti tietovarastohankkeen, joka tuo merkittävää ja uudenlaista lisäarvoa kumppaneiden liiketoiminnan johtamiseen ja analysointiin. Ratkaisukokonaisuuden suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja ylläpito on tehty yhteistyössä inPulse Worksin kanssa.

Tietovarastoratkaisun ansiosta STEP voi nyt tarjota kumppaneilleen raportteja, joilla he voivat seurata laitosten ja prosessien toimintaa. Aiemmin raportointiin tarvittavat tiedot ovat olleet pirstoutuneina useissa eri lähdejärjestelmissä ja tietoja on jouduttu käsittelemään osittain manuaalisesti. Nykyisessä toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota datan validointiin. Myös ajojen seuranta ja datavirheet ovat helposti hallittavissa.

Tietovarastoon haetaan sekuntitason dataa ja sen rivimäärät ovat miljardiluokkaa. Ratkaisussa on huomioitu myös tulevaisuuden tarpeet, sillä sitä on jatkossa helppo laajentaa esimerkiksi tuotantolaitosten määrän lisääntyessä.

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy on Veolian (51 %) ja Pori Energian (49 %) omistama yhteisyritys. Yhteisyrityksen toimialana on energian ja siihen liittyvien palvelujen tuottaminen kumppanuusperiaatteella teollisuusasiakkaille Suomessa. STEP käsittelee ja myy yhteensä yli 600 GWh energiaa, paineilmaa ja muita tuotteita asiakkaidensa teollisuusprosesseihin ja kaukolämpöverkkoihin.