Vaasan Sähkölle inPulse4Utilities -ratkaisu

Vaasan Sähkön strategiana on tuottaa asiakkailleen lisäarvoa operatiivisella erinomaisuudella ja kustannustehokkailla palveluilla. Nyt käyttöönotettu sähköisen asioinnin inPulse4Utilities Vanilla-ratkaisun vakioidut tuotteet ovat helppokäyttöisiä palveluita energiayhtiön asiakkaille ja henkilökunnalle. Vaasan Sähkön nykyiset ja uudet asiakkaat voivat helposti tehdä Online-palvelussa sähkösopimuksensa, muuttoilmoituksensa sekä seurata energiankulutustaan ja laskutustietojaan. Vaasan Sähkö sujuvoittaa mm. myynnin ja asiakaspalvelun toimintojaan järjestelmän avulla. Vaasan Sähkölle toteutetussa inPulse4Utilities Vanilla –ratkaisussa on otettu käyttöön Sopimuksen tekeminen, Muutto, Käytönraportointi, Extranet ja Myynnin työpöytä.