Tehokkuutta ja mahdollisuuksia liiketoiminnan johtamiseen Jyväskylän Energialla

Raportti Jyväskylän Energian kaukolämmön kulutuksen mittaustiedoista päivä- ja vuositasolla.

Jyväskylän Energia -konsernille toteutettiin sisäisen raportoinnin ratkaisu sähkön myynnille, sähkön siirrolle, kaukolämmölle ja vedelle. Toteutettu järjestelmäratkaisu tukee sisäistä raportointia ja ennustamista liiketoiminnan ohjaamisen ja johtamisen sekä erityyppisten asiantuntijaraportointien näkökulmasta.

Ratkaisu mahdollistaa raportointikannan tietojen hyödyntämisen tulevaisuudessa myös muista sovelluksista ja palveluista. Lisäksi ratkaisun avulla voidaan tuoda uusia tietokokonaisuuksia osaksi energiayhtiön tietovarastoratkaisua.

inPulse4Utilities sisäisen raportoinnin ratkaisu tarjoaa avoimen tietokantarakenteen, jolla aikaansaadaan monipuolista raportointia hyödyntämällä tuntimitattua kulutustietoa ja siihen liittyvää liiketoiminnan kannalta oleellista ydintietoa.

Tietovarastoratkaisu mahdollistaa tällä hetkellä Jyväskylän Energia -konsernille eri tuotealueiden myynnin seurannan aina tuntitasolta vuositasolle saakka. Raportointiratkaisun käyttöönoton yhteydessä luotiin keskeisistä seurattavista asioista raportointinäkymät, joiden avulla yhtiön johto ja asiantuntijat saavat ajantasaista seurantatietoa. Lisäksi tietoihin voidaan porautua tarkempaa tarkastelua varten. Teknisessa toteutuksessa on varmistettu myös sähkömarkkinoiden luottamuksellisuusvaatimusten täyttyminen.

"Varsinkin automaattisen tuntimittauksen jälkeen kulutustiedon määrä on kasvanut todella voimakkaasti järjestelmissämme. Nyt toteutetun tietovarastoinnin ja raportointiratkaisun avulla tiedon lähteille pääsemiseksi ei enää tarvitse olla tietojärjestelmän asiantuntija. Organisaation eri tasoilla toimivilla on nyt mahdollisuus itsenäisesti tutkia eri dimensioiden (näkökulmien) avulla mm. mittausten tuottamaa faktatietoa (MWh, m3, €) porautumismahdollisuudet huomioiden. Tiedon saatavuuden helpottuminen ja reaaliaikaistuminen siirtää resursseja tiedon etsimisestä ja raportoinnista tiedon analysointiin ja sitä kautta antaa tukea liiketaloudellisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Vaatimattomasti Graaliksi nimetyn projektin myöta myös eri tietojärjestelmien tietojen yhdistäminen on avannut mahdollisuuksia luoda käyttäjäkohtaisiakin työkaluja päivittäisen toiminnan laadun parantamiseen'', kertoo Jyväskylän Energia Oy:n controller Juho Suikkanen.

Toteutettu tietovarasto toimii tiedon keskittäjänä ja yhdistää eri järjestelmistä saatavilla olevat tiedot yhtenäiseksi ja ehyeksi kokonaisuudeksi. Käyttöönottoprojektin aikana kiinnitettiin erityistä huomiota tietovarastoon tuotavien tietojen validointiin.

inPulse4Utilities sisäisen raportoinnin ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden erittäin monipuoliseen ja tehokkaaseen raportointiin yrityksen johdon ja liiketoiminnan tarpeisiin.