Käyttöehdot

Käyttäessänne inPulse Works Oy:n www-sivuja hyväksytte samalla alla kerrotut ehdot teitä sitoviksi. Sivusto ja niiden sisältö, kuten teksti, kuvat, grafiikka ja logot, ovat inPulse Works Oy:n tai yhteistyökumppaneidemme tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Kaikki sivustoon ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkkioikeudet, domain-nimet, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat inPulse Works Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille. inPulse Works ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa sivuston sisällön tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen sisällön sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Lehdistötiedotteita ja uutisia saa käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan. Tekstiä tai muuta sisältöä ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin eikä tarkoituksiin, joilla tahallisesti pyritään haittaamaan inPulse Works Oy:n mainetta.

Sivujen sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan. Sivuilla esitettyä tietoa tulee käsitellä informatiivisena, eikä annettuja tietoja voi pitää sitovana tarjouksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei toisin ole erikseen ja nimenomaisesti ilmoitettu. inPulse Works ei anna näille sivuille, sivujen saatavuudelle tai niiden sisällölle takuuta. inPulse Works pidättää itselleen oikeuden päivittää näitä ehtoja, tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. inPulse Works ei ole vastuussa mistään sivuilla esitetyn aineiston ja linkkien käytöstä tai palvelun keskeytyksen mahdollisesti aiheuttamista suorista tai välillisistä vahingoista. Mikäli www-sivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten www-sivuille tai niiden palveluun, ei inPulse Works vastaa kolmannen osapuolen sivujen sisältämistä aineistoista tai palveluista. Kolmansien osapuolien sivuille kirjautuminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, vieraillut sivut, käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla evästeitä (cookies) tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

Sivujen käyttöön ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Lisätietoja:
inPulse Works Oy
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä
Puh. 010 327 0010
info@inpulse.fi
Y-tunnus: 2363928-8