Liiketoimintaprosessien ratkaisut

i4U-tuoteperhe tarjoaa liiketoimintaprosessien automatisointiin, hallintaan sekä seurantaan nykyaikaiset työvälineet. Ratkaisut integroituvat saumattomasti sovelluksiin sekä liiketoiminnan palveluihin.

Sähkökaupan ratkaisu

Työkaluja sähköenergiatuotteiden ja hinnoittelumallien toteutukseen. Ratkaisun avulla tarjousprosessit voidaan automatisoida tarjouksesta sopimukseen sekä hallita myyntisopimusten ja sähkön toimitusten kokonaisuutta. Palveluun voidaan liittää muun muassa riskienhallinnan ja kannattavuuden seurannan kokonaisuuksia sekä täydentää kokonaisuutta luontevasti liiketoimintatiedon hallinnan ja analysoinnin ratkaisulla.

Verkkoliiketoiminnan ratkaisut sähkölle, kaukolämmölle ja vedelle

Työvälineitä liittymäprosessin hallintaan ja sähköisen asioinnin palveluihin, joiden kautta asiakas voi asioida saumattomasti verkkopalveluiden kanssa. Ratkaisujen avulla verkkoliiketoiminta voi tarjota keskeytys- ja häiriötiedotusta asiakkailleen sekä käyttö- ja kulutustietoja. Ratkaisut integroituvat saumattomasti eri taustajärjestelmiin.

Asiakashallinnan ratkaisut

Työvälineet asiakkuuden hallinnointiin, sopimushallintaan sekä kokonaisasiakasnäkymän luomiseen helppojen käyttöliittymien avulla. Ratkaisut tarjoavat myös asiakasviestinnän ja kontaktienhallinnan ratkaisut niin, että koko asiakashallinta voidaan toteuttaa yhdessä järjestelmässä. 

 

Sähköisen asioinnin ratkaisut

Online-palvelun kautta asiakas voi kirjautua milloin tahansa omille sivuilleen, saada tietoa ja tilata uusia palveluja. Itsepalveluratkaisut parantavat asiakaskokemusta ja tehostavat energiayhtiöiden toimintaa.

Liittymäpalvelut

Talonrakentaja voi tilata sähkö-, vesi- ja kaukolämpöliittymät suoraan verkkopalvelusta ja seurata sieltä liittymien toimittamisen edistymistä. Kaikki muutkin verkkoliittymiin liittyvät asiat hoituvat tämän palvelun kautta.

Pystyt tarjoamaan asiakkaillesi 24/7-palvelua ilman, että se sitoo henkilöstöäsi tiettyihin palveluaikoihin. 

Sopimus- ja asiointipalvelut

Sopimus- ja asiointipalveluratkaisujen avulla asiakkaamme automatisoivat perusprosessejaan ja liittävät loppuasiakkaat osaksi oman organisaation asiakastiedonhallintaa. Valmiilla moduuleilla voi tehdä ja hallinnoida sopimuksia, automatisoida ja helpottaa sopimus- ja asiakashallintaa, tehdä muuttoilmoituksia sekä jatkotarjouksia ja kampanjoita automaattisesti.

Keskeytystiedottaminen

Keskeytystiedottamisen avulla sähkö-, kaukolämpö- tai vesihuoltoyhtiö voi tiedottaa asiakkailleen ja sidosryhmilleen verkon häiriöistä tai suunnitelluista keskeytyksistä verkossa. Tiedottaminen voidaan tehdä tekstiviestillä, sähköpostilla ja verkkosivujen kautta tai vaikkapa mobiilisovelluksen kautta.

Asiakaskontaktien hallinta

Asiakaskontaktienhallinta tarjoaa palaute- ja yhteydenpitokanavan asiakkaiden ja yrityksen välille esim. verkkosivujen, puhelimen tai sähköpostin kautta. Se mahdollistaa yksittäisten yhteydenottojen sujuvan käsittelyn sekä massana tehtävien viestitysten hallinnan.

Jatkotarjoukset ja kampanjat

Voit tehdä kohdennettuja kampanjoita ja tarjota asiakkaillesi uusia sopimuksia. Myös päättyvien sopimusten uusiminen hoituu kätevästi ja älykkäästi jatkotarjoustoiminnallisuuden avulla. 

Käytönraportointi

Käytönraportointi tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden seurata omia käyttö- ja kulutustietojaan visuaalisessa näytössä. Raportointiin voidaan liittää esimerkiksi hinta- ja lämpötilatietoja sekä tuoda asiakkaille mahdollisesti muutakin näytettävää tietoa. Sovelluksella voidaan raportoida sähkön, kaukolämmön ja veden kulutustietoja.

 

Asiakkuudenhallinnan ja laskutuksen ratkaisut

inWorks on moderni, selainpohjainen järjestelmä asiakastiedonhallintaan ja laskutukseen. Se on nopea ja helppokäyttöinen ja jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

inWorks Heat

Kaukolämmön asiakastiedonhallinnan ja laskutuksen järjestelmä.

inWorks Water

Vesihuollon asiakastiedonhallinnan ja laskutuksen järjestelmä.

inWorks Power

Energiayhtiöiden asiakastiedonhallinnan ja laskutuksen järjestelmä.

 

Tiedolla johtaminen ja analytiikka

Vaikka tieto olisi organisaatiossa hajallaan eri järjestelmissä, sen ei tarvitse olla saavuttamattomissa. Liiketoiminnan keskeisten tietojen tunnistaminen, hallinta ja hyödyntäminen tuovat helpotusta ja tehokkuutta päätöksentekoon.  Lue lisää, miten voimme olla avuksi!


 

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja

 
facebook-profile-icon-male-1.png

Vesa Hänninen
040 503 1369